อย่างที่เราได้ทราบไปแล้วว่าผ้าอ้อมที่เรามีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีกี่ชนิดและแบ่งอย่างไรนั้น ในบทความนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันระกว่างผ้าอ้อม 2 แบบ ผ้าอ้อม 2 แบบคือ ผ้าฝ้ายกับผ้าสำลี ซึ่งผ้าอ้อมจากผ้าฝ้ายกับผ้าสำลีมีลักษณะเด่นๆ ดังนี้

2.1

ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายและลักษณะเด่นของผ้าอ้อมผ้าฝ้าย
ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ จะมีทั้งผ้าอ้อมผ้าฝ้ายที่เป็นแบบใช้ผ้าฝ้ายล้วนๆและแบบที่อยู่ในรูปแบบที่ผสมกับเส้นใยผ้าชนิดอื่นๆอยู่ ได้แก่ ผ้าอ้อมผ้าฝ้าย ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้าย และผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายทอ 2 ชั้น ซึ่งการที่ผ้าอ้อมมีทั้งแบบผสมและแบบไม่ผสมผ้าอื่นๆนั้น ทำให้ผ้าอ้อมทั้ง 2 แบบแตกต่างกันทั้งลักษณะเด่นและการใช้งาน คือ

ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายแบบไม่ผสมผ้าอื่น
ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายแบบไม่ผสมผ้าอื่น จะมีลักษณะของผ้าฝ้ายอย่างเดียวเลย ซึ่งผ้าอ้อมผ้าฝ้ายจะมีความสามารถในการซับน้ำได้น้อย เมื่อใช้ไปนานๆ หรือซักบ่อยเข้าผ้าจะมีเนื้อแข็งและขึ้นขนได้ง่าย

2.2

ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายแบบผสมผ้าอื่น
ซึ่งผ้าอื่นๆ ที่นำมาผสมกับผ้าฝ้ายในที่นี้ก็คือ ผ้าสาลูนั่นเอง โดยหลังจากที่ทำการผสมเส้นใยทั้ง 2 แบบและทอออกมาเป็นผ้าแล้ว ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายจะมีลักษณะเด่นของทั้งผ้าสาลูและผ้าฝ้ายอยู่ด้วยกัน คือ ผ้าอ้อมจะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้น้อยเพราะเป็นเส้นใยธรรมชาติ แห้งได้ไวเพราะมีความสามารถในการระบายอากาศที่ดีมาก มีความสามารถในการดูดซึมของเหลวได้ดี มีความหนานุ่มในระดับที่พอดีเหมาะสมกับการใช้งานในเด็ก

แต่มีข้อเสียตรงที่ผ้านี้จะยับได้ง่ายและไม่สามารถรีดได้เพราะทำมาจากผ้าฝ้ายและมีราคาแพงจากการใช้ผ้าฝ้ายนั่นเอง ซึ่งผ้าอ้อมผ้าฝ้ายผสมผ้าสาลูจะแบ่งออกเป็น การทอ 1 ชั้นและ 2 ชั้น ในผ้าอ้อมผ้าฝ้ายผสมผ้าสาลูซึ่งมีการทอ 2 ชั้นยังสามารถแบ่งออกเป็นแบบแบบ Over Lock และแบบ Lockstitch ได้ด้วย ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีราคาและอายุการใช้งานแตกต่างกันไป โดยแบบ Over Lock จะมีราคาน่าคบกว่า แต่ก็มีอายุการใช้งานสั้นกว่าแบบ Lockstitch เช่นเดียวกัน

2.3

ผ้าอ้อมผ้าสำลีและลักษณะเด่นของผ้าอ้อมสำลี
ผ้าอ้อมผ้าสำลี คุณสมบัติเด่น คือ มีความสามารถในการดูดซับน้ำที่อยู่ในระดับดี ราคาน่าคบหาในระดับปานกลาง แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่ระบายอากาศดีนักประกอบกับผ้าสำลีนั้นมีมีความหนามากจึงทำให้แห้งได้ยากมาก และเมื่อซักแล้วอาจจะขึ้นเป็นขนได้ หรือใช้ไปนานเข้าผ้าจะมีเนื้อผ้าแข็งขึ้น และผ้าสำลีก็มีหลากหลายเกรดเช่นกันตามกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นผ้าสำลี อย่างไรก็ตามการดูเกรดของผ้าสำลีจะดูองค์ประกอบรวมๆ คือ ต้องดูที่ความนุ่ม ความห่างของตาผ้า เป็นต้น

ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายและผ้าอ้อมผ้าสำลี เลือกผ้าแบบไหนดีกว่า
มาสู่คำถามสำคัญอย่างผ้าอ้อมผ้าฝ้ายและผ้าอ้อมผ้าสำลีแบบไหนดีกว่า ต้องบอกก่อนว่าถ้าหากดูข้อมูลทั้งของผ้าอ้อมผ้าฝ้ายและผ้าอ้อมผ้าสำลีแล้วขอสรุปคร่าวๆเลยว่า เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าผ้าอ้อมผ้าฝ้ายหรือผ้าอ้อมผ้าสำลีนั้นดีกว่ากัน จนกว่าเราจะรู้ว่าเราต้องการนำผ้าชนิดนั้นๆไปทำอะไรกันแน่ อย่างเช่น ผ้าอ้อมผ้าฝ้าย ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับน้ำน้อย จึงนิยมนำไปใช้ปูเป็นที่นอนมากกว่า

ส่วนผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้าย ทั้งแบบทอชั้นเดียวและทอ 2 ชั้นนั้นจะใช้เป็นเสื้อผ้าเด็กแต่จะใช้ในฤดูกาลที่เด็กต้องการความอบอุ่นมากอย่างฤดูหนาว แต่จะไม่เหมาะกับการใช้งานในหน้าฝนเพราะผ้าแห้งยาก อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ เป็นต้น