ผ้าอ้อมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด โดยสามารถแบ่งได้ชนิดของผ้าหรือการใช้งานก็ได้ ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวเพียงแค่การแบ่งชนิดของผ้าอ้อมตามชนิดของผ้าก่อน คือ ผ้าอ้อมผ้าสาลู ผ้าอ้อมผ้าสำลี ผ้าอ้อมผ้าไม่ทอ ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้าย ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายทอ 2 ชั้น  และผ้าอ้อมผ้าฝ้าย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1

ผ้าอ้อมผ้าสาลู
ผ้าอ้อมผ้าสาลู มีคุณสมบัติเด่นของผ้าสาลู คือ ซับน้ำได้ดี ผ้าไม่เป็นขึ้นขน ระบายอากาศได้ดีมากจึงแห้งเร็วมาก จึงนิยมนำมาใช้ในเสื้อผ้าหน้าฝน มีราคากลางๆ ไม่แพงหรือถูกมาก แบ่งออกเป็นผ้าอ้อมผ้าสาลูแบบ Over Lock ราคาถูกแต่ไม่ค่อยทนทาน และผ้าอ้อมผ้าสาลู แบบ Lockstitch ราคาสูงขึ้นและมีอายุการใช้งานมากขึ้น ทังนี้ราคาของผ้าอ้อมผ้าสาลู จะขึ้นอยู่กับเกรดของผ้าสาลูที่นำมาใช้ด้วย อย่างเช่น ผ้าอ้อมผ้าสาลูเกรด A มักจะผสมผ้าฝ้าย 100% ลงไปด้วยผ้าจะมีความนุ่มและตาผ้าจะถี่มาก ราคาก็จะแพงขึ้นไปด้วย เป็นต้น

ผ้าอ้อมผ้าสำลี
ผ้าอ้อมผ้าสำลี มีคุณสมบัติเด่น คือ ความสามารถในการดูดซับน้ำที่อยู่ในระดับดี แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่ระบายอากาศดีนัก ผ้ามีความหนามากจึงทำให้แห้งได้ยากเมื่อซักแล้วขึ้นเป็นขน หรือใช้ไปนานๆ แล้วผ้าจะมีเนื้อผ้าแข็งขึ้น ราคาปานกลางเท่าๆ กับผ้าสาลู และผ้าสำลีก็มีหลากหลายเกรดเช่นกันตามกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นผ้าสำลี อย่างไรก็ตามการดูเกรดของผ้าสำลีจะดูคล้ายกับผ้าสาลู คือ ต้องดูที่ความนุ่ม ความห่างของตาผ้า เป็นต้น ถึงแม้ว่าผ้าอ้อมผ้าสำลีจะมีความหนากกว่าผ้าชนิดอื่นๆ แต่ก็ดีกับการใช้งานในฤดูหนาว เพราะจะช่วยให้เด็กอบอุ่นมากขึ้นนั่นเอง

3.2

ผ้าอ้อมผ้าไม่ทอ
ผ้าอ้อมผ้าไม่ทอ ผ้าอ้อมชนิดนี้ไม่ได้ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติแต่อย่างใด แต่มาจากการใช้เส้นใยสังเคราะห์นั่นเอง ดังนั้นผ้าอ้อมผ้าไม่ทอจึงไม่ได้ผ่านกระบวนการทอผ้าออกมาเป็นเส้นใยก่อนที่จะทอผ้าเป็นผืนนั่นเอง ผ้าอ้อมผ้าไม่ทอมีคุณสมบัติเด่น คือ ลายที่สกรีนหรือพิมพ์ลงบนผ้าอ้อมผ้าไม่ทอหรือผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ นั้น เมื่อนำไปสกรีนหรือพิมพ์ลายจะได้ลายที่มีความคมชัดมาก ราคาปานกลาง ซึ่งสวนทางกับคุณสมบัติในการ ดูดซึมน้ำซึ่งถือว่าไม่ดีเอาเสียเลย อีกทั้งเนื้อผ้าค่อนข้างแข็ง และผ้ายังไม่ค่อยระบายอากาศอีกด้วย

ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้าย
ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้าย มีคุณสมบัติเด่นของผ้าสาลูและผ้าฝ้ายอยู่รวมกัน คือ เกิดอาการแพ้ได้น้อยเพราะเป็นเส้นใยธรรมชาติทั้งคู่ และยังแห้งได้ไวเพราะมีความสามารถในการระบายอากาศที่ดี รวมไปถึงความสามารถในการดูดซึมความชื้นที่ดีอีกด้วย ทำให้ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายนั้นใช้ได้ทุกฤดูกาล แต่แม้ว่าผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายจะแห้งง่าย เนื้อผ้านุ่มแต่เวลาซักผ้า ผ้าที่ออกมาจะยับเล็กน้อยและผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายก็มีราคาสูงอีกด้วย

3.3

ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายทอ 2 ชั้น 
ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายทอ 2 ชั้น มีคุณสมบัติเด่นเหมือนผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายเลย และจะมีการตัดเย็บอยู่ 2 แบบคือ ผ้าอ้อมผ้าสาลูผสมผ้าฝ้ายทอ แบบ Over Lock ราคาถูกแต่ไม่ค่อยทนทาน และผ้าอ้อมผ้าสาลู ผสมผ้าฝ้ายทอ แบบ Lockstitch ราคาสูงขึ้นและมีอายุการใช้งานมากขึ้น

ผ้าอ้อมผ้าฝ้าย
มีคุณสมบัติเด่นเหมือนผ้าอ้อมผ้าฝ้าย 2 ชั้น มีความสามารถในการซับน้ำได้น้อย ผ้าจะแข็งและขึ้นขนได้ง่าย นิยมใช้เป็นผ้ารองปูนอน และผ้ากันเปื้อนรองนอน ไม่ค่อยนำมาใช้เป็นเสื้อผ้าเด็กอีกด้วย

รู้จักผ้าอ้อมแต่ละชนิดกันไปแล้ว หวังว่าจากนี้คุณแม่จะสามารถมั่นใจในการเลือกใช้ผ้าอ้อมสำหรับลูกน้อยได้อย่างเหมาะมากขึ้นนะคะ